Praca

Kto może wysłać pracownika w delegację?

Podróże służbowe mogą być krótkie, jak i długotrwałe. Ich zlecenie leży po stronie pracodawcy, a obowiązkiem pracownika jest spełnienie tego zawodowego polecenia. Czy zawsze? Kto może wysłać pracownika w delegację i czy ten może odmówić? Sprawdźmy!

Czym jest delegacja?

Delegacja to inaczej podróż służbowa, która spełnia zapisy Kodeksu pracy. Jej celem musi być wykonanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza miejscem pracy i poza siedzibą pracodawcy. Nie może ona jednak trwać dłużej niż 3 miesiące – w takim przypadku jest to czasowa zmiana miejsca pracy.

W poleceniu delegacji, które wydaje pracodawca, powinny zostać określone: jaki jest termin i cel podróży oraz jaki będzie zakres pracy podwładnego. Co do zasady, pracownik, któremu zlecono delegację, nie może odmówić wyjazdu. Wyjątkiem są kobiety w ciąży oraz pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 4. Jeśli dojdzie do odmowy, pracodawca ma prawo wyciągnięcia konsekwencji – udzielenia upomnienia, nagany lub zwolnienia dyscyplinarnego.

Delegacja – polecenie wyjazdu

Przepisy Kodeksu pracy nie narzucają na pracodawców konieczności wykonywania pisemnych poleceń wyjazdu. Koniecznością jest jednak udokumentowanie delegacji, dlatego dogodne jest stworzenie pisemnego dokumentu, zawierającego: cel wyjazdu z wyszczególnieniem obowiązków, miejscowości, do której odbędzie się podróż służbowa, a także terminu rozpoczęcia oraz zakończenia delegacji. Dodatkowo może też być uwzględniony środek transportu, nocleg czy informacja o udzieleniu zaliczki na poczet wyjazdu. Czasem pracodawcy wymagają od pracowników podpisu w miejscu realizacji delegacji – zarówno, gdy są to delegacje pracowników za granicę, jak i wewnątrz kraju.

Kto może wysłać pracownika w delegację?

Tak, jak zostało wcześniej wspomniane, w delegację może wysłać pracodawca. Niemniej delegacja to nic innego, jak polecenie służbowe. Jeśli inne polecenia wydawane są przez bezpośrednich przełożonych (np. na podstawie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego, podległości służbowej określonej w zakresie obowiązków) lub przez inne osoby na podstawie upoważnienia pracodawcy, wówczas to oni mogą decydować o wyjazdach służbowych i je zlecać.

Redakcja InfoMax

InfoMax to ludzie z pasją. Naszym codziennym zadaniem jest dostarczanie wiadomości i ciekawostek na różne tematy. W InfoMax uzyskasz informacje na interesujące Cię tematy, niezależnie od tego, czy szukasz informacji o dziecku, pracy, modzie czy zdrowiu.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.