Biznes i finanse

Czym charakteryzuje się faktoring jawny, półtowarty i cichy?

Coraz więcej przedsiębiorstw, żeby uniknąć braku płynności finansowej przy jednoczesnej konieczności wystawiania faktur z długimi terminami płatności, decyduje się na korzystanie z usług faktoringowych. Faktoring zapewnia pewnego rodzaju spokój – firma ma pewność, że otrzyma pieniądze, dzięki którym będzie mogła uregulować swoje zobowiązania i zapewnić sobie wiarygodność w oczach kontrahentów. A co zrobić wtedy, kiedy nie chce się przyznawać do korzystania z pomocy faktora? Wtedy z pomocą przychodzi faktoring cichy.

Czym jest faktoring? To rodzaj usługi finansowej kierowanej do przedsiębiorców. Klient, czyli faktorant przekazuje faktorowi, czyli firmie faktoringowej wybrane przez siebie faktury przed terminem ich płatności. Finansowanie faktur odbywa się bezpośrednio – faktor wypłaca pieniądze faktorantowi, a kontrahent dokonuje płatności już na konto faktora. A co można zrobić, jeżeli nie chce się, żeby kontrahenci się o tym dowiedzieli? Wówczas wykorzystuje się faktoring cichy.

Faktoring cichy

Ze względu na moment zawiadomienia kontrahenta – dłużnika – o zawartej umowie faktoringowej, faktoring dla firm dzieli się na cichy, półotwarty i jawny. Cichy, nazywany również tajnym lub ukrytym polega na tym, że do kontrahenta w ogóle nie trafia informacja o cesji wierzytelności. Opłaca on należności tak jak zawsze, przelewem na konto firmy wystawiającej fakturę, a dopiero ta firma przekazuje je dalej do faktora. Jest to najbardziej ryzykowny z punktu widzenia faktora rodzaj faktoringu. Tak naprawdę nie ma on żadnej możliwości skontrolowania przebiegu transakcji ani nawet weryfikacji, czy wierzytelność rzeczywiście istnieje. Wydaje decyzję o finansowaniu jedynie na podstawie wypłacalności faktoranta.

Dlaczego niektórym zależy na faktoringu ukrytym? Ponieważ obawiają się reakcji kontrahentów – pogorszenia relacji biznesowych albo w ten sposób omijają zakaz cesji wierzytelności, który często pojawia się w umowach pomiędzy kontrahentami.

Faktoring półotwarty

A czym jest faktoring półotwarty, inaczej półjawny? W tym wypadku dłużnik – kontrahent – otrzymuje informację o współpracy firmy z faktorem dopiero wtedy, gdy dostaje od niego oficjalne wezwanie do zapłaty.

Szukasz sprawdzonego przedsiębiorstwa świadczącego usługi faktoringowe na najwyższym poziomie? Sprawdź kompleksową ofertę Wielkopolskiego Funduszu Faktoringowego: https://wff.com.pl

Faktoring jawny

W opozycji do faktoringu tajnego stoi faktoring jawny – otwarty. W przypadku wyboru tego rodzaju usługi faktorant od razu ma obowiązek poinformowania kontrahentów o cesji wierzytelności i obowiązku zapłaty faktur bezpośrednio na konto faktora. Ze względu na stosunkowo niskie ryzyko transakcji, faktoring otwarty jest najtańszy i jednocześnie najpopularniejszy. Za dodatkowy plus uznaje się tu możliwość odliczenia usługi faktoringu od podatku – faktoring opodatkowany jest 23% VAT – i wpisania ich w koszty uzyskania przychodu. Korzystając z faktoringu jawnego, można uwiarygodnić swoją firmę w oczach partnerów biznesowych. Dlaczego? Ponieważ przedsiębiorstwa faktoringowe dodatkowo sprawdzają tych, którzy chcą zostać faktorantami.

Redakcja InfoMax

InfoMax to ludzie z pasją. Naszym codziennym zadaniem jest dostarczanie wiadomości i ciekawostek na różne tematy. W InfoMax uzyskasz informacje na interesujące Cię tematy, niezależnie od tego, czy szukasz informacji o dziecku, pracy, modzie czy zdrowiu.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *