Dom i ogród

Sprzedaż mieszkania ze spadku – o czym należy pamiętać?

Dziedzicząc mieszkanie, nie zawsze chcemy je zatrzymać. Zmiany w przepisach, w przypadku sprzedaży takiej nieruchomości, znacznie ułatwiły ten proces. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakich procedur należy przestrzegać, aby móc zarządzać otrzymanym w spadku majątkiem.

Uzgodnienie wszystkich spadkobierców

Zarządzanie majątkiem jest możliwe, kiedy jest się jego pełnoprawnym właścicielem. Dlatego ważne jest, aby ustalić tożsamość wszystkich osób, które otrzymały prawo do własności po zmarłym. Jest to możliwe poprzez dwie procedury.

Pierwsza z nich wymaga odwiedzenia notariusza przez spadkobierców (kancelaria:https://smadwokaci.pl/). Urzędnik sporządza akt poświadczenia dziedziczenia majątku. Taki akt precyzyjnie określa udziały spadkobierców w spadku. Warunkiem możliwości sporządzenia tego aktu jest obecność wszystkich spadkobierców przy procedurze. Muszą się oni zgadzać w sprawie sposobu dziedziczenia oraz w kwestii udziałów, jakie im przysługują w spadku. Dane pozyskane z aktu wprowadza się do rejestru, który prowadzi Krajowa Rada Notarialna. Akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc, jak decyzja sądu stwierdzająca nabycie spadku.

Inna możliwość ustalenia spadkobierców to sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Taka procedura najczęściej jest stosowana w przypadku braku wiedzy o tożsamości innych spadkobierców. Taką drogę obiera się również przy braku zgodności między spadkobiercami, np. w kwestii wysokości udziałów w spadku.

W jednym i drugim przypadku, po wypełnieniu określonych procedur spadkobierca może swobodnie zarządzać nieruchomością. Wystarczy posiadanie wymienionych dokumentów.

Podatek i ulgi mieszkaniowe

Na spadki otrzymane po zmarłych nakładany jest podatek. W przypadku podatku od sprzedaży mieszkania możliwe jest zwolnienie z jego zapłaty. Można się do niego zakwalifikować w przypadku ulgi mieszkaniowej. To oznacza, że finanse, które zostaną uzyskane poprzez sprzedaż mieszkania ze spadku, będą przeznaczone na cele mieszkaniowe. Do takich celów zaliczane są m.in. remonty budynków, rozbudowa mieszkania czy zakup nowej nieruchomości. Celem mieszkaniowym może być też spłata kredytu hipotetycznego lub nabycie gruntu pod budynek mieszkalny. Aby móc skorzystać z takiej ulgi, należy wykazać w Urzędzie Skarbowym, że uzyskane środki są przeznaczone na cele mieszkaniowe. Przeczytaj więcej informacji na ten temat: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-spadkowe/sprzedaz-mieszkania-ze-spadku/.

Dlatego ważne jest, aby takie wydatki prawidłowo dokumentować. Zostaną one przekazane do Urzędu Skarbowego. Jakie dokumenty nadają się do takiego wykazu? Mogą to być umowy, faktury oraz wszelkie dokumenty administracyjne. Uzyskane fundusze muszą zostać użyte w przeciągu trzech lat, od momentu sprzedaży nieruchomości. W przypadku wdowców i rozwodników, którzy zyskują nieruchomości, mogą oni je sprzedać w przeciągu 5 lat od momentu nabycia majątku wspólnego.

Spadek – darowizna, podatek i długi

W przypadku niezgłoszenia otrzymania spadku do Urzędu Skarbowego, spadkobierca może zostać pociągnięty do zapłaty podatku od spadku i darowizn. Nie trzeba tego robić, kiedy zyskana nieruchomość nie została sprzedana wcześniej niż 5 lat przed po jej nabyciu lub wybudowaniu przez spadkodawcę. Z tego obowiązku zwalniają też wymienione wyżej ulgi mieszkaniowe.

Czasami przy otrzymaniu spadku, dziedziczy się też długi spadkodawcy. Od 2015 roku obowiązuje zasada dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Taka opcja daje możliwość ograniczonej odpowiedzialności za długi. Dzięki temu, w razie jeśli zadłużenie przewyższa otrzymany spadek, nie ma obowiązku pokrywania go ze swojego własnego majątku. Zobowiązania finansowe zostają ograniczone do wartości mieszkania.

Jeśli mieszkanie ze spadku zostanie sprzedane, podatek obowiązujący do tej sprzedaży musi zostać opłacony w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania. Ten czas jest liczony od końca roku, w którym mieszkanie zostało nabyte. Podatek ten obecnie wynosi 19%. Odziedziczenie spadku niesie za sobą podatek od spadku oraz podatek dochodowy.

Jest jeszcze jedna okoliczność zwalniająca z obowiązku zapłaty podatku od spadku. Dotyczy ona osób z tzw. grupy zerowej. Do tej grupy zaliczają się najbliższe osoby spadkodawcy, czyli m.in. dzieci, małżonek oraz rodzice.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Do sprzedaży mieszkania potrzebne są określone dokumenty. Zalicza się do nich m.in. potwierdzenie nabycia spadku. Jeśli po otrzymaniu spadku nie zostało się zwolnionym od podatku, należy przedstawić dokument potwierdzający uiszczenie tej kwoty.

Inne potrzebne dokumenty to też zaświadczenie potwierdzające brak zaległości finansowych wobec spółdzielni, zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców odziedziczonej nieruchomości oraz odpis z księgi wieczystej. Konieczne do sprzedaży może być też potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do mieszkania.

Spadek nie jest jedyną możliwą formą otrzymania nieruchomości. W przypadku darowizny, nie ma obowiązku zapłaty podatku, pod warunkiem, że od otrzymania do sprzedaży upłynęło więcej niż 5 lat. Otrzymanie mieszkania ze spadku lub darowizny różni się od siebie. W przypadku otrzymania mieszkania w darowiźnie, okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano darowiznę. Kiedy jednak mieszkanie otrzymuje się w spadku, okres ten liczony jest od chwili, kiedy zmarły spadkodawca nabył lub wybudował nieruchomość.

Dział spadku

Przy dziale spadku, każdy spadkobierca dziedziczy sprecyzowane w testamencie przedmioty. Aby dokonać działu spadku, należy zawrzeć umowę między wszystkimi spadkobiercami. Taką umowę zawiera się po wniosku jednego ze spadkobierców. W takim wniosku należy dołączyć propozycję podziału spadku na spadkobierców. W określonych przypadkach istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości ze spadku bez zgody innego spadkobiercy. W takim wypadku konieczne jest wniesienie do sądu wniosku o dział spadku.

Konflikty i mediacje

Kiedy między spadkobiercami występują konflikty, optymalnym wyjściem jest mediacja. Taka forma łagodzenia sporów nie wymaga wkroczenia na drogę sądową. W przypadku poprawnie przeprowadzonej mediacji, udaje się wypracować ugodę. Mediacja ma na celu polubowne rozstrzyganie sporów. Taki sposób ma wiele zalet. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do drogi sądowej, wyróżnia ją krótki czas trwania. Mediacja jest procesem niejawnym oraz nieformalnym. Natomiast po zatwierdzeniu przez sąd ma ona moc ugody sądowej. We wniosku należy wskazać przedmiot mediacji oraz osobę mediatora. Jeśli celem jest podział spadku konieczne jest dodatkowo oznaczenie przedmiotów, które są objęte wspólnością majątkową. Należy pamiętać jednak, że mediacja musi zostać przeprowadzona dobrowolnie. Żaden ze spadkobierców nie może zostać zmuszony do wzięcia udziału, jeśli nie wyraża na to zgody.

Obecnie obowiązujące przepisy w Polsce znacznie ułatwiają procedury dla spadkobierców. Obowiązek zapłaty podatku obejmuje tylko niektóre przypadki. Wielu spadkobierców dziedziczy nieruchomości bez konieczności płacenia podatków.

Redakcja InfoMax

InfoMax to ludzie z pasją. Naszym codziennym zadaniem jest dostarczanie wiadomości i ciekawostek na różne tematy. W InfoMax uzyskasz informacje na interesujące Cię tematy, niezależnie od tego, czy szukasz informacji o dziecku, pracy, modzie czy zdrowiu.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *